Admin-Visio Szolgáltató Kft.
2015-03-22

Az EU vagy állami forrásból származó támogatási előleg folyósítási feltételeinek szigorítása

WP_20140927_13_45_23_ProAz EU vagy az állami forrásból származó támogatási előleg folyósítási feltételeit 2015. január 1-jétől szigorította az Államháztartásról szóló törvény (2011. évi CXCV. törvény) végrehajtási rendeletének (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet) 87§-a.

Minden vállalkozás, ahol előfinanszírozású állami támogatásra pályáznak, fontos tudniuk, hogy milyen ütemezésben részesülhetnek az odaítélt forrásokból.

Kezdetben ismertetem az EU vagy állami támogatás fogalmát:

Állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint vagy csekély összegű támogatásként az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa alapján nyújtott támogatás.

Akkor beszélhetünk az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatásról, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

A folyósítási feltételek ismertetése előtt az állami támogatás két szempontú csoportosítása szükséges:

Az állami támogatás típusa alapján:

Az állami támogatás folyósítási időpontja alapján:

A támogatási előleg, ha jogszabály vagy pályázati kiírás eltérően nem rendelkezik:

a) működési célú költségvetési támogatás esetén akár 100%-a is lehet,

b) fejlesztési célú támogatás esetén nem haladhatja meg a megítélt támogatás:

További szigorítás, hogyha a támogatási előleg összege meghaladja az ötmillió forintot, akkor az előleg nem folyósítható egy összegben, hanem csak az elfogadott költségterv szerinti ütemezésben.

Kivéve:

  1. a) ha a támogatott tevékenység időtartama a hatvan napot nem haladja meg,
  2. b) a kincstári körbe tartozó kedvezményezettek részére nyújtott költségvetési támogatásokra, valamint a Kincstárnál vezetett fizetési számlára folyósított költségvetési támogatásokra,
  3. c) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása történik.

A támogatási előleg folyósításának fenti szabályozása nem, vagy csak részben vonatkozik:

 

 

Posted in: Egyéb