Admin-Visio Szolgáltató Kft.
2015-03-02

Workshop-ot szervezünk 2015. márciusában, melyre Téged is meghívunk !

TÉMAKÖRÖK

  1. Gazdasági tevékenység végzésének legelőnyösebb szervezeti formái
  2. Adózás az Európai Unióban
  3. Pályázatokhoz szükséges beruházási terv kidolgozása

 

1./ Gazdasági tevékenység végzésének legelőnyösebb szervezeti formái

Bevezető: A gazdasági tevékenység szervezeti, számviteli és adózási struktúrájának megfelelő kiválasztása biztosítja az elért bevételek legnagyobb mértékű realizálását. Induló vállalkozások esetén kiemelt kockázatot jelent az adóhatóság, vagy más állalmi szerv által előírt bejelentési/elszámolási kötelezettség nem teljesítése.

I. Vállalkozási formák nevesítése, valamint  előnyeinek hátrányainak meghatározása

II. Vállalkozási formák alapítása során alkalmazott mintaszabályzatok

III. Vállalkozás megalapítása utáni bejelentési kötelezettségek

IV. Adózási határidők, első adóelőleg fizetési kötelezettségek

V. Jövedelemszerzési, foglalkoztatási formák vállalkozásoknál, azok jellemzői, előnye, hátránya

2./ Adózás az Európai Unióban

Bevezető: A munkaerő szabad mozgását biztosító európai uniós irányelv indokolja az Európai Unión belüli munkavállalásra, illetve az Európai Unióba történő termékértékesítésre, illetve szolgáltatásnyújtásra vonatkozó adózási és járulékfizetés szabályozásának ismertetését.

I. Az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogforrásai

II. Az Európai Unió négy szabadságelve

III. Természetes személyek jövedelemadózása, járulékfizetése

IV. Az áfa-alanyiság kérdése – a közösségi áfa-szabályok személyi hatálya

V. Szerzői jog hasznosításából származó jövedelem

3./ Pályázatokhoz szükséges beruházási terv kidolgozása

Bevezető: A jó ötlet csak fél siker, mert meg kell találni a megfelelő finanszírozási forrásokat. A 2014-2020. közötti finanszírozási ciklusban az Európai Uniós pályázati források biztosíthatják a szükséges tőkét, ha megfelelő színvonalú a beruházási terv kidolgozása.

I./ A beruházási javaslat megvalósításához szükséges erőforrások meghatározása

II./ A beruházás hozamainak számszerűsítése

III./ A beruházás kiadásainak meghatározása

IV./ A beruházás megtérülésének meghatározása

V./ Döntés a beruházásokról

Előadó:

Halasi János

Okleveles közgazdász

Gazdasági- és adótanácsadó

Posted in: Egyéb